Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Boj se spamem - p?t v?cí, které byste m?li znát

19.02.2007
  • 1. Neztra?te žádný mail.
  • 2. Neexistuje jednoduché komplexní ?ešení problému.
  • 3. Je to permanentní boj, vkládejte do n?j adekvátní prost?edky.
  • 4. Rozum?jte základ?m technologie pro e-mail.
  • 5. Lidé na spamu vyd?lávají. Odpovídejte adekvátním zp?sobem.
Zdroj: http://www.cio.com/technology/infrastructure/security/spam/five_things_about_fighting_spam.html?CID=28830
Autor: JP


<<- novější - Unix - vzdálený p?ístup pomocí OpenSSH
HW versus SW firewally - starší ->>
Design: Webdesign