Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pay-Pal - nástroj proti podvod?m

13.02.2007
Dynamické heslo m?nící se každých t?icet sekund by m?lo umožnit bezpe?né p?ilogování i v nep?íznivém prost?edí.
Zdroj: http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2007/02/paypal_selling_antifraud_token.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Esej Bruce Schneiera - DRM (Digital Right Management) a Windows Vista
Windows Vista Sidebar a jeho možné využití - starší ->>
Design: Webdesign