Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jaký je firewall ve Windows XP SP 2?

19.08.2004
Krátká analýza možností nového firewallu s následujícím záv?rem: Je lepší než jeho p?edch?dce, ale stále nedosahuje kvalit n?kterých voln? dostupných (pro osobní použití) ?ešení jako je ZoneAlarm.
Zdroj: http://netsecurity.about.com/od/firewalls/a/aa081804b.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - P?ipojíte-li nový po?íta? (bez aktuálních bezpe?nostních záplat) na internet, do 20 minut je napaden
Phishing software je voln? dostupný na Internetu. - starší ->>
Design: Webdesign