Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rump Session Crypto 2004 skon?ila ...

18.08.2004
P?ímý p?enos z Rump Session nejd?ležit?jší kryptologické události tohoto roku Crypto 2004 skon?il (st?eda, 8:35 našeho ?asu). P?ísp?vky, které zde byly p?edneseny (speciáln? kolize hashovacích funkcí) budou jist? dnes st?edem zájmu všech server?, které se o tuto oblastí zajímají. Konference pokra?uje podle ?ádného programu, který najdete zde. Ukon?ena bude ve ?tvrtek 19.8 po ob?d? (místního ?asu).
Zdroj: http://www.iacr.org/conferences/crypto2004/C04RumpAgenda.pdf
Autor: PV


<<- novější - MD5 skute?n? brejknuta - Kolize MD5 potvrzena !
Rump Session Crypto 2004 v p?ímém p?enosu na Internetu! - starší ->>
Design: Webdesign