Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

PCWorld - Bezpe?nost p?edevším - test devíti komplexních softwarových balí?k?

05.01.2007
Z listopadového ?ísla.
Zdroj: http://www.pcworld.cz/pcw.nsf/21f49aa950b0240cc1257232004b941c/2765d280f9844107c12572460042244d?OpenDocument
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Manaže?i IT bezpe?nosti - Top 7 predikcí a p?edsevzetí
Jak bezpe?né je vaše bezdrátové p?ipojení? - starší ->>
Design: Webdesign