Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vydán draft NIST Special Publication 800-70: Security Configuration Checklists Program for IT Products

15.08.2004
Na uvedené adrese naleznete materiály, které NIST p?ipravuje na základ? zákona Cyber Security Research and Development Act z roku 2002. Publikace SP 800-70 obsahuje informace, které jsou ur?ené jak uživatel?m tak vývojc?m IT a které dávají informace k tomu jak konfigurovat (a ov??ovat) systémy IT s cílem dosáhnout požadovanou úrove? bezpe?nosti.
Zdroj: http://csrc.ncsl.nist.gov/checklists/index.html
Autor: JP


<<- novější - Firewall ve Windows - jaké poskytuje bezpe?í?
Design: Webdesign