Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-zin Crypto-World 11/2006 uvoln?n k volnému stažení!

15.12.2006
E-zin Crypto-World 11/2006 si mohou od dnešního dne stáhnout i neregistrovaní ?tená?i.


Obsah Crypto-Worldu 11/2006
------------------------------
A. Sout?ž v lušt?ní 2006 skon?ila (P. Vondruška) 2
B. Nový koncept hašovacích funkcí SNMAC s využitím speciální blokové šifry a konstrukcí NMAC/HMAC (V. Klíma) 3-16
C.Elektronické cestovní doklady, ?ást 2 (L. Rašek) 17-24
D.Po?íta?ová (ne)bezpe?nost (J. Pinkava) 25-31
E.Mikulášská kryptobesídka (D. Cvr?ek) 32-33
F. O ?em jsme psali v listopadu 1999-2005 34-35
G. Záv?re?né informace 36

E-zin Crypto-World 12/2006, který je celý v?nován ?ešení úloh z podzimní Souteže v lušt?ní 2006 resp. úlohám z kapitoly 6 knihy Kryptologie, šifrování a tajná písma (OKO, Albatros 2006), vyjde 15.12.2006.
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PVSrovnání bezpe?nosti IE7 a Firefoxu 2.0 - starší ->>
Design: Webdesign