Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

International Common Criteria Conference (5-tý ro?ník) se uskute?ní koncem zá?í v Berlín?

14.08.2004
Pátý ro?ník prestižní a d?ležité konference ICCC se uskute?ní od 28.9-30.9.2004. Po?adatelem je BSI. Probíraná agenda se bude zabývat uplatn?ním a prosazením programu hodnocení bezpe?nostních produkt? podle CC (Common Criteria) a dále vyhodnocením zkušeností s programem hodnocení v zemích, které CC pro hodnocení bezpe?nosti prost?edk? využívají. ?eská republika zatím nepat?í mezi státy, které podepsali protokol - smlouvu o uznávání certifikát?, které stvrzují hodnocení produkt? v oblasti bezpe?nostních technologií (Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates In the field of Information Technology Security).
Zdroj: http://www.iccconference.com/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Návrh zákona o elektronických komunikacích je p?ipraven pro jednání vlády - starší ->>
Design: Webdesign