Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pr?vodce bezpe?ností mobilních za?ízení

05.12.2006
Nezbytná registrace. Studie (17 stran) je spíše stru?ným p?ehledem než hlubší informací.
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/796885/4690023
Autor: JP


<<- novější - Transakce prost?ednictvím mobilních za?ízení a bezpe?nost
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 48. týden roku 2006 - starší ->>
Design: Webdesign