Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset nejd?ležit?jších bezpe?nostních modifikací ve Windows XP Service Pack 2

12.08.2004
Vý?et:...Change #1: Firewall Enabled by Default............Change #2: Messenger is Disabled by Default .........Change #3: Firewall Protects the Computer at Boot Time .......Change #4: Hundreds of New GPO Settings..............Change #5: Messenger Can Block Unsafe File Transfers....Change #6: Memory Protection .....Change #7: Outlook Express E-mail Controls ......Change #8: Internet Explorer Add-On Management .......Change #9: Internet Explorer Download Prompting ...Change #10 Windows Update Services Support..... Autor doporu?uje provést pe?livé testy p?ed vlastním nasazením Windows XP SP 2.
Zdroj: http://www.esj.com/news/article.asp?EditorialsID=1077
Autor: JP


<<- novější - Rhyba?ení nabírá obrátek a za?íná být rivalem po?íta?ových vir?
Jak krást hesla používaní v browserech? - starší ->>
Design: Webdesign