Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Studie EU. R?st spamu - pom?že legislativa?

28.11.2006
Jako zdroj 4/5 všeho spamu lze vysledovat 200 gang? p?sobících na netu. Studie diskutuje stav problematiky a možná protiopat?ení. ?lenským zemím je doporu?ováno zabývat se vlastními legislativními kroky. Jako p?íklad pozitivního dopadu takovýchto krok? je uvád?no Nizozemsko, kde po úprav? legislativy došlo k poklesu t?chto (domácích) spamerských aktivit.

Komentá? k studii je na Spam rates rise; will legal tactics improve? Well over four-fifths of email is junk; gangs square off.
Zdroj: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/spam/com_2006_0688_f_en_acte.pdf
Autor: JP


<<- novější - Boj s podvodnými transakcemi (Schneier?v blog)
Lekce ze soukromí - starší ->>
Design: Webdesign