Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Možnost vzdálené aktivace odposlechu u n?kterých IP telefon?

23.11.2006
Záleží na typu telefon?. V?tšinou je nutný n?jaký p?ístup k systému. Je více scéná??. Jeden z nich: Úto?ník aktivuje automatické zvedání hovoru a deaktivuje zvon?ní nebo nastaví tiché zvon?ní. Pak na daný telefon zavolá, on nezazvoní a automaticky to zvedne. N?které telefony to umožní vzdálen?.
Zdroj: http://lists.rootsecure.net/?p=view&l=tscm&m=43102
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - US-CCU Cybersecurity Checklist
Web 2.0 - top 10 útok? - starší ->>
Design: Webdesign