Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ot?esná ochrana PIN? v p?enosovém bankovním systému

22.11.2006
Jestli je to takhle jak píší, tak u soudu by se m?lo dát dokázat, že PIN mohl získat n?kdo bez p?i?in?ní klienta. Vážené banky, zvažte tohle riziko. A hlavn?, ten 30 let (!!!) starý standard už kone?n? vym??te za n?co rozumného.

Klídek, riziko bude zváženo jako malé (jedná se o vnit?ní útok, takže pohoda), proto jedeme dále, do další t?icítky hodn? zdraví a št?stí, milý standarde.

Po napsání p?ísp?vku jsem byl upozorn?n na duplicitu, viz Zranitelnost umož?ující útok na bankovní PINy kde je též odkaz na Schneier?v blog .

Normáln? bych p?ísp?vek p?epsal n??ím jiným, ale zdá se mi, že tohle je pot?eba hodn? zd?raznit, tak to tady nechávám.
Zdroj: http://www.arx.com/documents/The_Unbearable_Lightness_of_PIN_Cracking.pdf
Autor: VK


<<- novější - Další doporu?ení pro v?tší bezpe?nost vašich online nákup?
P?íru?ka - hrozby aplikacím: CSRF, injection attacks and cookie replay - starší ->>
Design: Webdesign