Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malicious code injection - již nejen pro SQL

05.11.2006
Hrozby typu SQL injection jsou již delší dobu široce diskutovány a vývojá?i mají za jeden ze svých cíl? nezbytnost vytvo?it obrany proti t?mto útok?m. Existují však útoky obdobného typu (LDAP injection, XPath injection), které jsou známy mén?. P?esto jsou stejn? nebezpe?né a hacke?i tyto útoky znají a používají.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Advanced_Injection_BSullivan.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - P?íklad útoku botnetu a jeho analýza
Ustavení chrán?ného vzdáleného spojení desktopu a serveru prost?ednictvím TLS/SSL autentizace - starší ->>
Design: Webdesign