Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

IE.7 - bude konec phishingu?

30.10.2006
Will Sturgeon v krátkém zamyšlení hovo?í o optimismu v tomto sm?ru. Falešné weby by m?ly být snadno identifikovány a eliminovány. Ovšem lidská vynalézavost na jedné stran? a oby?ejná naivita (spíše hloupost) na stran? druhé...
Zdroj: http://software.silicon.com/security/0,39024655,39163614,00.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Milionová armáda bot? je p?ipravena...
RFID ?ipy v pasech - co sta?í k nalezení šifrovacího klí?e a tedy k plnému rozkrytí dat - starší ->>
Design: Webdesign