Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Za podstatným r?stem spamu v posledních dvou m?sících je t?eba hledat boty

28.10.2006
Alespo? podle názoru bezpe?nostních odborník? - ?íká Robert Lemos.
Zdroj: http://www.securityfocus.com/news/11420
Autor: JP


<<- novější - RFID ?ipy v pasech - co sta?í k nalezení šifrovacího klí?e a tedy k plnému rozkrytí dat
MySpace - ú?ty kompromitované rhybá?i - starší ->>
Design: Webdesign