Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptografie: průvodce pro každého - právě vyšlo v češtině

20.10.2006
Právě vyšla v češtině knížka Kryptografie: průvodce pro každého. Není to matematická knížka, naopak. Vhodná pro studenty a manažery informační bezpečnosti a všechny zájemce o kryptologii. Pokud se do ní podíváte, uvidíte, co se probírá na semináři magisterského studia v oboru informační bezpečnosti na Londýnské univerzitě. Z úvodu vyjímám odstavec "O této knize":

Tato kniha nabízí stručný úvod do problematiky kryptografie. Není zaměřená příliš technologicky, neboť je, podobně jako další texty z řady Průvodce pro každého, určena především laikům. Matematici a počítačoví odborníci, kteří by chtěli celou problematiku studovat hlouběji, by se měli po informacích poohlédnout jinde. Existuje mnoho pojednání, ve kterých jsou dobře zdokumentovány jak základní teoretické koncepty, tak i analýzy konkrétních šifrovacích algoritmů. (Doporučujeme především všeobecně uznávané dílo Handbook of Applied Cryptography – Příručka aplikované kryptografie – od Alfreda Menezese, Paula von Oorschota a Scotta Vanstona.) Tato kniha chce být jiná. Místo aby se zabývala technickými otázkami spojenými s tvorbou algoritmů, soustředí se přímo na způsoby jejich použití. Jestliže přiměje čtenáře s potřebnými matematickými vědomostmi, aby následně sáhli po jiném, specializovanějším díle, tak splnila jeden ze svých úkolů. Hlavním cílem této knihy je ale sejmout z kryptografie závoj tajemství a ukázat lidem bez matematického vzdělání, že z ní nemusejí mít žádné obavy.

Kniha, jež se vám dostala do rukou, vychází se seminářů magisterského studia v oboru informační bezpečnosti na Londýnské univerzitě. Tento seminář se původně jmenoval "Základy kryptografie", ale později byl jeho název změněn na "Úvod do kryptografie a bezpečnostních mechanismů". Zájmy a ambice frekventantů tohoto kurzu jsou pochopitelně různé, ale většina z nich by se mohla stát odborníky na podnikovou bezpečnost, například jako bezpečnostní IT manažeři nebo bezpečnostní konzultanti. Valná většina z nich se nechce stát profesionálními kryptografy. Zápis do semináře berou spíš jako nutné zlo, které musejí přetrpět, aby mohli úspěšně zakončit studia v oboru informační bezpečnosti. My, jako autoři, kryptografii za "zlo" samozřejmě nepovažujeme, ale rozhodně souhlasíme s tím, že by neměla být studována samostatně, nýbrž v kontextu zajišťování různých systémů. Ostatně je všeobecně uznáváno, že pro pracovníky v bezpečnostním sektoru je důležitější, aby ovládali základy praktické aplikace, než aby dokázali sami matematicky analyzovat kryptografické systémy.

Pokud sami nikterak netoužíte stát se odborníky na bezpečnost, představí vám tato kniha kryptografii jako zajímavý a důležitý vědní obor. Pomůže čtenářům porozumět terminologii používané v mnoha knihách a filmech zabývajících se historií kryptografie a také pochopit, jak kryptografie ovlivnila lidské dějiny a jaký význam by mohla mít na naši budoucnost. Též vám nastíní problémy, jež vznikají státním a policejním orgánům vlivem zvyšující se dostupnosti šifrovacích technologií.

Není sporu o tom, že luštění jednoduchých kódů dokáže osvětlit základy kryptografie jako máloco jiného – a navíc to může být docela zábavné. Takže ačkoliv není tato kniha klasickou učebnicí, obsahuje množství "příkladů", na kterých si mohou čtenáři zkusit použití lušticích algoritmů. Pokud se vám nepodaří dosáhnout úspěchu, nemělo by vás to nijak odradit od dalšího čtení. Přesto byste to měli zkusit a nelitovat takto vynaloženého času. Zmíněné příklady se většinou zakládají na principu záměny písmen a nevyžadují žádné znalosti matematiky.

Ačkoliv k pochopení této knihy není nutné rozumět matematice, není sporu o tom, že moderní kryptografické systémy téměř vždy zahrnují matematické postupy. Většina moderních algoritmů navíc nepracuje na bázi písmen abecedy, nýbrž binárních čísel (bitů). Z tohoto důvodu jsme ke kapitole 3 přidali krátký dodatek, ve kterém najdete vysvětlení základních matematických operací, jež jsou zde použity. Byli bychom rádi, kdybyste této části věnovali pozornost, ačkoliv i zde platí, že knihu můžete přečíst až do konce bez toho, že byste příslušné matematice porozuměli.
Zdroj: http://www.dokoran.cz/index.php?Kryptografie&p=book.php&id=245
Autor: VKZombie se pokouší stát se neviditelnými - starší ->>
Design: Webdesign