Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-Authentication initiative (USA) - vybráno ?ešení Entrustu

05.08.2004
Entrust GetAccess™, klí?ová (softwarová) komponenta ?ešení Entrust® Secure Identity Management Solution poskytuje správu identit a p?ístup? (která je ?ízena politikou) umož?ující zam?stnanc?m, partner?m a ob?an?m se autentizovat v??i vládním ú?ad?m (s následným single-sign-on).
Zdroj: http://www.itsecurity.com/tecsnews/aug2004/aug36.htm
Autor: JP


<<- novější - Deploying Network Access Quarantine Control
Výkladový slovník na ITSecurity byl aktualizován - starší ->>
Design: Webdesign