Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

RFID pasy - diskuse k jejich bezpe?nosti (USA)

25.09.2006
?lánek (John Fontana) p?ináší shrnutí diskusí, které se na toto téma vedou v posledních m?sících. A to v?etn? objevených zranitelností, náhled? bezpe?nostních specialist? (Bruce Schneier) a náhledu pracovník? státní správy, kte?í toto ?ešení p?ivádí do praxe.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2006/092106-rfid-passports.html?zb&rc=sec
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Daniel Do?ekal - Deset krok?, které Google používá k ochran? soukromí uživatel?
Dynamické dešifrování v malware - starší ->>
Design: Webdesign