Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Správa záplat pro MS Windows

18.09.2006
Stru?ný p?ehled problematiky, a popis t?í základních nástroj?.
  • MBSA – The Microsoft Baseline Security Analyzer - ?ešení pro profesionály IT, kte?í pro menší a st?ední organizace ?eší otázky, zda aktuální stav odpovídá sou?asným doporu?ením Microsoftu a je i p?íru?kou, jak p?ípadné problémy napravit. MBSA je tedy skener ve vztahu k záplatám, jeho použití vyžaduje administrátorská práva.
  • Windows Software Update Service (WSUS) - administráto?i, IT pracovníci mohou s pomocí tohoto nástroje a vhodné jeho konfigurace zajistit v?asnost záplatování koncových bod? všech klient?.
  • Enterprise Management System (EMS) - obecný nástroj k distribuci bezpe?nostních záplat, MS nabízí pro tyto cíle System Management Server.
Zdroj: http://www.it-observer.com/articles/1235/managing_windows_security_patches/
Autor: JP


<<- novější - Seznam defaultních hesel pro n?která za?ízení (aktualizováno)
Dvacet p?t nejhorších web? všech dob - starší ->>
Design: Webdesign