Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.1

16.09.2006
Kapitán Carda (kolegy p?ezdívaný Cardano) zvedl o?i od novin a ?ekl:
Co je to dnes zase v novinách za nesmysly!
T?mi nesmysly myslel inzerát jedné cestovní kancelá?e (Crypto-Tour), která nabízela cestu do trop? na lov Chameleon?. V textu dále stálo:
Za?átek odletu nejistý, ale pokud bude vhodné po?así, bude skupina zájemc? odlétat vždy v pond?lí, ve st?edu a o víkendu ve 21.00 hod. Výjime?n? i v ostatní dny. Na letišti bu?te dv? hodiny p?ed odletem! Mimo krásných zážitk? m?žete získat klí? k taj?m naší krásné p?írody. Pozor místo destinace m?že být pro každý odlet jiné.
Zdroj: http://soutez2006.crypto-world.info/index.php?crypto=aktuality
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign