Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Computer Associates International (CA) upozor?uje e-mailem na nebezpe?né viry a bezpe?nostní chyby.

04.08.2004
Spole?nost Computer Associates International (CA) zavedla mimo informací poskytnutých pomocí RSS kanálu i bezplatné upozorn?ní e-mailem na nebezpe?né viry a kritické bezpe?nostní chyby. Upozorn?ní jsou rozesílána jakmile n?jaký virus nebo slabina dosáhne definovaného stupn? nebezpe?nosti (vyžaduje okamžitý zásah), aby se tak, co nejyrchleji poda?ilo zmírnit p?ípadný dopad a ochránit d?ležité informa?ní systémy. Tento zp?sob upozorn?ní na kritické hrozby je jen jednou z mnoha novinek na novém webovem portálu CA Security Advisor.
Zdroj: http://www3.ca.com/securityadvisor/
Autor: PV


<<- novější - Top Ten viry a hoaxy 2004
Design: Webdesign