Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Atomové hodiny m??í ?as ješt? p?esn?ji

14.09.2006
N?kolik odkaz? k problematice z poslední doby. Informace o stavu t?chto technologií mohou zajímat ?ešitele r?zných problematik IT spojených s p?esným stanovením ?asu. Nap?. autority vydávající ?asová razítka, procesy pro p?esnou synchronizaci ?asu atd.
Zdroj: http://tf.nist.gov/ofm/smallclock/index.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Linux Security Quick Reference Guide
Debata Microsoft versus EU na téma bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign