Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pravd?podobn? bylo objeveno 44. Mersennovo prvo?íslo!

10.09.2006
Pravd?podobn? bylo Objeveno 44. Mersennovo prvo?íslo!

GIMPS oznámil, že 4-tého za?í bylo pravd?podobn? nalezeno 44. Mersennovo prvo?íslo (a tedy nejv?tší dosud známé prvo?íslo). Nezávislý potvrzující výpo?et bude ukon?en pravd?podobn? p?íští týden.
Ani toto prvo?íslo (podle p?edb?žného sd?lení George Woltmana) nep?ekonalo 10.000.000 milión? cifer ...
Nálezci tedy nebude jet? stále vyplacena odm?na 100 000 USD, která je ur?ena za nalezení Mersennova prvo?ísla o délce nad tuto magickou hranici ...

Informace o Mersennových prvo?íslech:
Mersenne prime (http://mathworld.wolfram.com)/

Informace k obejvu 44. Mersennova prvo?ísla:
44th Known Mersenne Prime Probably Found!!

Zdroj: http://www.mersenne.org/
Autor: PVSectoo Linux - první verze distribuce Linuxu zam??ené na sí?ovou bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign