Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Poznámky k jedné panelové diskuse k tématu hašovacích funkcí na konferenci NIST

07.09.2006
N?které myšlenky shromáždil a zapsal Paul Hoffman na základ? svých poznámek a dalších ?ty? ú?astník?. Nejlepší byla hláška Jouxové: Nevíme, co d?láme, a proto nevíme, co chceme (v oblasti hašovacích funkcí). Naprosto souhlasím. Taky to panel p?kn? rozhodilo. V tom honu na nové hašovací funkce je nejd?ív pot?eba po?ádn? zabrzdit, až se vlak zastaví. Potom si vyjasnit, kam natáhnout koleje. A pak teprve roztopit pod kotlem.
Zdroj: http://www.proper.com/lookit/hash-futures-panel-notes.html
Autor: VKBleichenbacher s tužkou a papírem falšuje digitální podpisy RSA, OpenSSL náchylné - starší ->>
Design: Webdesign