Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vybudování ochran firemní databáze

29.08.2006
Robert L. Scheier popisuje zkušenosti jedné firmy (Loyalty Lab Inc.) ze San Francisca. V záv?ru ?lánku je uveden stru?ný p?ehled - výb?r dodavatel? technologií vhodných pro tyto ú?ely.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9002761
Autor: JP


<<- novější - Šest nejhorších chyb ve vztahu k bezpe?nosti a jak se jich vyvarovat
Jak obnovit ztracené soubory po nep?edvídaném vymazání pevného disku - starší ->>
Design: Webdesign