Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Software pro správu rizik a OASIS

31.07.2004
Základním cílem iniciativy OASIS je vytvo?ení metodologie pro (civilní) správu rizik spolu s p?íslušnou ?ídící infrastrukturou, která by byla interoperabilní s NATO. P?ední britský vývojce Office-Shadow ve spolupráci s univerzitami vyvíjí odpovídající metodologie a software. Projekty OASIS a DEMOCRITUS hledají cesty k prohloubení spolupráce ?lenských zemí EU pro simultánní ?ešení krizových situací.
Zdroj: http://www.itsecurity.com/tecsnews/jul2004/jul359.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Rhyba?ení - praktické p?íklady úsp?šných rhybá?ských mail?, rady a doporu?ení - starší ->>
Design: Webdesign