Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sociální inženýrství - prost?edky obrany v malých firmách

01.08.2006
P?ehled možných nebezepe?í a doporu?ované strategie.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Social_Engineering_RMorgan.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - NIST - draft Special Publication 800-69, Guidance for Securing Microsoft Windows XP Home Edition: A NIST Security Configuration Checklist
Bezpe?nost Bluetooth - starší ->>
Design: Webdesign