Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jde to i bez certifikát? - p?ehled acertifikátových asymetrických šifrovacích schémat.

27.06.2006
Toto schéma navrhli Al-Riyami a Paterson v roce 2003. Od té doby vznikly další a je jich už p?es deset. Tento nový typ šifrovacích asymetrických schémat odstra?uje nutnost certifikát? a tradi?ní struktury PKI a nevýhody schémat založených na identit?. Hlavní myšlenka spo?ívá v kombinaci obou schémat. Ve?ejný klí? generuje každý sám. K zašifrování je pot?eba znát ve?ejný klí? p?íjemce a jeho identitu. V práci je p?ehled t?chto schémat.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2006/211.pdf
Autor: VK


<<- novější - Návrh zlepšení protokolu SSL, aby byl efektivn?jší a odolný proti DoS útoku
Design: Webdesign