Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Gartner kritizuje CSI/FBI Computer Crime and Security Survey 2006

23.06.2006
Gartner varuje p?ed p?ílišným optimizmem p?ehledu. Studie nap?íklad neobsahuje vhodný model, který by správn? zobrazil probíhající zm?ny bezpe?nostní situace. Množství ?erv? klesá, ale množí se krádeže ID. Je také otázkou, zda byli dotazovaní bezpe?nostní specialisté vybíráni vhodnou cestou (vedoucí k objektivnímu pohledu).
Zdroj: http://www.infomaticsonline.co.uk/vnunet/news/2158921/gartner-blasts-security-surveys
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Draft pkix - Subject Alternative Name for expression of service name
Deset nejv?tších bezpe?nostních rizik, o kterých možná nevíte - starší ->>
Design: Webdesign