Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

WiFi: Útok i na nep?ipojený po?íta? !

23.06.2006
Útok bude prezentován se všemi detaily 2.8. na konferenci Black Hat USA 2006. K útoku byl použit (open source) hackovací nástroj 802.11 LORCON (Lots of Radion Connectivity). Útok m?že fungovat tak, že úto?ník sedí na ve?ejném míst? a ?eká až do jeho okruhu vstoupí správný typ notebooku. Ten nemusí být ani p?ipojen k síti, sta?í když jeho karta je zapnutá!Takových notebook? napo?ítali za 23 hodin v Milánu 1400. Výzkumníci, kte?í na slabiny p?išli, ?íkají, že problém je zp?soben tím, že vývojá?i, kte?í píší ovlada?e za?ízení, nemyslí na bezpe?nost a druhá p?í?ina je kompatibilita s p?íslušnými standardy (?!).
Zdroj: http://www.infoworld.com/article/06/06/21/79536_HNwifibreach_1.html
Autor: VK


<<- novější - Jak m?že být vaše sí? kompromitována?
Windows Genuine Advantage - utilita ?iní tuto ochranu neú?innou - starší ->>
Design: Webdesign