Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nezáplatované verze n?kterých populárních program? jsou v?tší hrozbou než malware

21.06.2006
Podle spole?nosti Bit9 se jedná nap?. o verze následujících produkt?:
  • Mozilla Firefox (nap?. verze 1.0.7)
  • Apple's iTunes
  • QuickTime
  • Skype
  • Adobe Acrobat Reader
  • Sun JRE (Java Runtime Environment)
Nezáplatované verze obsahují kritické zranitelnosti, které umož?ují vykonání libovolného kódu.
Zdroj: http://www.eweek.com/article2/0,1895,1979388,00.asp
Autor: JP13 zp?sob? jak navést vaše vývojá?e k pochopení nezbytnosti bezpe?ného softwaru - starší ->>
Design: Webdesign