Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový statistický test Book Stack je ú?inný na proudovou šifru ZK-Crypt

21.06.2006
Book stack je nový statistický test, který byl popsán v roce 2004. V p?ísp?vku je test popsán, naprogramován a vysv?tlena jeho podstata. Testu vyhov?ly všechny proudové šifry, p?ihlášené do projektu eSTREAM (ECRYPT Stream Cipher Project ) až na ZK-Crypt.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2006/196.pdf
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nost webu - kompromitace Session ID - útoky a obrana
Bezpe?nostní hrozby komunikacíVoIP (zejména Zfone) a jejich možná ?ešení - starší ->>
Design: Webdesign