Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní hrozby komunikacíVoIP (zejména Zfone) a jejich možná ?ešení

21.06.2006
V tomto p?ísp?vku se ukazují možné bezpe?nostní problémy systém? VoIP a jejich možná ?ešení. Autor se soust?e?uje na populární Zfone, který navrhl Phil Zimmermann. Zfone je založen na protokolu Z Real-time Transport Protocol (ZRTP), který je rozší?ením Real-time Transport Protocol (RTP). ZRTP nabízí jednoduché ?ešení proti nej?ast?jším hrozbám systém? VoIP. Je tu nap?íklad garance vysoké entropie pro vým?nu klí?e pomocí Diffie-Hellmanova protokolu, který pot?ebuje zdroj náhodných bit?, autentiza?ní ?et?zec m?že být ov??ován ob?ma uživateli hlasov?, je tu obrana proti technikám man-in-the-middle, call hijack, spoofing, aj.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Zfone_SSotillo.pdf
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Útoky a firewally - starší ->>
Design: Webdesign