Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útoky ze slabých hašovacích funkcí je možné rozší?it i na konstrukci HMAC

20.06.2006
Toto je plná verze p?ísp?vku na SCN 2006. Nedávno prob?hla na IETF diskuse na téma, že hašovací funkce jako MD5 a SHA-1 (HAVAL, MD4, MD5, SHA-0) jsou sice prolomeny, ale konstrukce HMAC, která je použije, prolomena není. Kdo se podívá na vzorec HMAC, vidí, že ty sou?asné útoky tam zatím nejdou. Mým argumentem ale bylo, že HMAC ohrožen ZATÍM opravdu není, ale že uvedené vnit?ní hašovací funkce používají slabé nelinearity, takže je to otázka ?asu, kdy k tomu dojde. Tento p?ísp?vek práv? využívá slabých nelinearit uvedených hašovacích funkcí, aby ukázal, že konstrukce HMAC, konstruovaná nad nimi, útoky skute?n? umož?uje. Ukazuje, že ?ím slabší nelinearita ve funkci je, tím je útok ú?inn?jší. P?ísp?vek navíc p?ispívá k pochopení bezpe?nosti konstrukce HMAC a NMAC obecn?. Aplikuje techniky, p?vodn? ur?ené pro blokové šifry.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2006/187
Autor: VK


<<- novější - TrueCrypt - (Open source) šifrování logických disk?
Nové mody blokových šifer - CENC a CHM - starší ->>
Design: Webdesign