Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Evropa - mén? bezpe?nostních pr?nik? než v USA?

15.06.2006
Zajímavé srovnání bezpe?nosti IT v Evrop? a USA na základ? výsledk? p?ehledu Ponemon Institute LLC a právní firmy White & Case LLP.
Podle nich jsou na tom USA p?itom lépe z hlediska používání bezpe?nostních prost?edk? (šifrování, detekce pr?nik? ale i školení personálu atd.).
Podle odpov?dí odborník? p?í?iny mohou být n?kolikeré - jednou z nich m?že být to, že evropské incidenty nejsou zve?ej?ovány (v USA existuje k tomu zákonná povinnost), evropské spole?nosti jsou v n?kterých ohledech (identifikace, ID) p?eci jen na tom lépe a za t?etí USA jsou lepším cílem pro potenciální úto?níky.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9001176
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nost IM (instant messaging) - je hrozbou anebo je to jen marketingový trik?
Spole?nosti vidí rizika vyjímatelných za?ízení, ale... - starší ->>
Design: Webdesign