Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Biometrie - zpracovaný p?ehled

23.05.2006
Další komentá? je zde - European consumers plug into biometrics.

Samotná studie je na
Public Attitudes Toward the Uses of Biometric Identification Technologies by Government and The Private Sector, ORC International.

Vychází ze starších dat, ale podle Registru byla opublikována v?era. Je zajímavá p?edevším ší?kou svého záb?ru (133 stran).

Poznámka: Podle výsledk? mají z EU nejvíce negativní vztah respondenti z ?eské republiky.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2006/05/22/biometric_whitewash/
Autor: JP


<<- novější - K výsledk?m australského p?ehledu - v jedné p?tin? podnik? nalezen rootkit
Design: Webdesign