Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost bezdrátu - útoky a obrana

17.05.2006
Auto?i ?lánku (Bradley Morgan, Joshua Burke, Brad Hartselle, Brad Kneuven) podrobn? diskutují možná nebezpe?í i prost?edky ochran pro 802.11 WLANS.
Zdroj: http://www.it-observer.com/articles/1136/wireless_security_attacks_defenses/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign