Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kolize MD5 nyní urychleny do 30 sekund na pomalém notebooku

28.03.2006
Jak zjistíte na domácí stránce projektu kolizí, je tam nový program. V nulté verzi programu jsem se p?íliš nezabýval blokem 2, který trval tuším kolem 23 sekund. P?idal jsem proto te? do n?j také dva tunely a je to za sekundu. První blok jsem se pokoušel urychlit triviální programovací zásadou (tedy p?ed cykly jsem vyhodil výpo?et toho, co se v cyklu nem?ní) a pohlo se to také o pár procent. Takže te? první blok trvá cca 30 sekund, celá kolize 31 sekund.

Ješt? p?ipomínám, že vyšla zpráva ?TK o tomhle mém po?inu a tu p?ebrala i jiná média. Zprávu tvo?í ?TK a další média. Takže jako vždy prosím vezm?te na v?domí, že to, co je citováno, že jsem ?ekl, tak jsem ?ekl, k ostatnímu se nevyjad?uji. Díky.

Tím se s MD5 lou?ím, pá, pá. Ješt? probíhá diskuse na serveru root, kde se k tomu vyjad?uji. Jsou tam i n?jaké návody pro do?asná ?ešení (vý?atky z dubnového ?ísla ST) apod.
Zdroj: http://cryptography.hyperlink.cz/
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vydáno - Ophcrack 2.2 Password Cracker
Design: Webdesign