Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sv?toznámá kniha o virech v ?eštin? - Peter Szor - Po?íta?ové viry, analýza útoku a obrana

27.03.2006
Zoner Press 2006, 608 str., 441 K?.

Z uvedené adresy lze stáhnout vybrané kapitoly:

Úvod a obsah
Kapitola 4 - Klasifikace metod infekce
Kapitola 7 - Pokro?ilé techniky vývoje kódu a generátory po?íta?ových vir?
Kapitola 11 - Techniky antivirové obrany
Kapitola 13 - Techniky blokování ?erv? a ochrany p?ed pronikáním na bázi hostitele

Anotace:

Ú?elem této knihy o po?íta?ových virech je demonstrovat sou?asný stav oboru po?íta?ových vir? a vývoje antivir? a nau?it vás metodám analýzy po?íta?ových vir? a ochran? proti nim. Autor knihy, Peter Szor, zde podrobn? popisuje techniky infekce po?íta?ovými viry ze všech možných perspektiv – soubor?, pam?ti a po?íta?ové sít?.

Dozvíte se spoustu zajímavých v?cí o špinavých tricích po?íta?ových vir?, které byly v posledních dvou desetiletích vytvo?eny t?mi na druhé stran?, a také o tom, jak pracovat se složitostmi polymorfního kódu a exploit?. Kniha se v?nuje tém?? všem oblastem této problematiky - od popisu prost?edí škodlivého kódu a rozd?lení metod infekce p?es obranné strategie vir?, pokro?ilé techniky vývoje kódu, exploity a útoky založené na p?ete?ení bufferu k technikám antivirové obrany, skenování pam?ti, postup?m pro blokování ?erv? ?i zp?sob?m obrany na sí?ové úrovni a mnoha dalším v?cem.

O autorovi - Peter Szor je sv?tov? proslulý odborník na po?íta?ové viry a bezpe?nost. Aktivní výzkum po?íta?ových vir? vede více než než 15 let – na viry a ochranu proti nim se zam??il už ve své diplomové práci v roce 1991. B?hem své kariéry Peter pracoval s nejznám?jšími antivirovými produkty, jako jsou AVP, F-PROT a Symantec Norton AntiVirus. Je autorem více než 70 ?lánk? na téma po?íta?ových vir? a bezpe?nosti.
Zdroj: http://www.zonerpress.cz/kniha-pocitacove-viry-analyza-utoku-a-obrana.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Doménový registrátor Joker zasažen útokem DDoS
Design: Webdesign