Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Stru?né statistické srovnání metod hledání kolizí V.Klímy a M.Stevense

19.03.2006
Výsledek rychlého srovnávacího testu ukazuje, že metoda V.Klímy bude pravd?podobn? p?ece jen o n?co rychlejší (podle tohoto krátkého testíku by to mohlo být až dvakrát .
Jde samoz?ejm? opravdu jen o velmi hrubé rychlé srovnání. Pro po?ádnou statistiku by to cht?lo více ?asu :-) .

Použité algoritmy:
Marc Stevens http://www.win.tue.nl/hashclash/fastcoll_v1.0.0.1.exe.zip
Klíma (Public) http://cryptography.hyperlink.cz/2006/program.zip
Klíma (Test) algoritmus nezve?ejn?n (liší se výpisem r?zných kontrol)
Zdroj: http://crypto-world.info/info/result.pdf
Autor: PV


<<- novější - Váš pas je zavirován !
Design: Webdesign