Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Red Hat Enterprise Linux 4 byl vyhodnocen podle CC na EAL 4+ (profil CAPP) !

23.02.2006
Red Hat Enterprise Linux 4 prošel hodnocením podle bezpe?nostního standardu Common Criteria. Byl hodnocen proti profilu CAPP (Controlled Access Protection Profile Compliance). Dosažena byla úrove? EAL 4+ a to na 6 platformách: IBM xSeries, eServer BladeCenter, zSeries, iSeries, pSeries a Opteron based systems.

Domnívám se, že na základ? p?ipojení ?eské republiky k dohod? CCRA (uznávání certifikát? ud?lených podle CC) již nic nebrání tomu, aby bylo možné tento produkt používat v informa?ních systémech podléhajících certifikaci v souladu se zákonem ?. 412/2005 Sb. o ochran? utajovaných informací a o bezpe?nostní zp?sobilosti.
Samoz?ejm? musí být dodržena bezpe?nostní konfigurace hodnoceného produkta a musí být spln?ny závazné požadavky stanovené zákonem ?. 412/2005 Sb. o ochran? utajovaných informací a o bezpe?nostní zp?sobilosti a jeho provád?cími p?edpisy.
Zdroj: http://www.redhat.com/en_us/USA/home/solutions/government/commoncriteria/
Autor: PV


<<- novější - Chcete zam?stnat hackera (resp. osobu p?íbuzného zam??ení)?
Pravda o rootkitech - starší ->>
Design: Webdesign