Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Normy pro elektronické podpisy a infrastrukturu (ČSN ETSI TS ..)

14.02.2006

Na žádost Ministerstva informatiky byly do soustavy ČSN zařazeny technické specifikace k elektronickému podpisu ETSI TS 102 023 a ETSI TS 101 456. Byly schváleny k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2006.

Jsou to: ČSN ETSI TS 101 456 V1.3.1(87 4004) kat.č. 74529 Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty;
ČSN ETSI TS 102 023 V1.2.1 (87 4005) kat.č. 74528 Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy autorit časových razítek.
(ETSI TS - European Telecommunications Standards Institute Technical Specification)

Tyto normy platí od 1.3. 2006. Jde vůbec o první ETSI TS převzaté do soustavy ČSN ...

Zdroj: http://domino.cni.cz/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Zemřel prof. Dr. Hans Dobbertin, 1952-2006 - starší ->>
Design: Webdesign