Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Software jako služba - vztah k bezpe?nosti

09.02.2006
Software jako služba - to je software, který není na klientské stanici, ale je na serveru a klientovi je p?ístup k n?mu umožn?n prost?ednictvím webu. ?lánek diskutuje bezpe?nostní dopady tohoto pojetí.
Zdroj: http://www.it-observer.com/articles/1059/software_service_security/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - NIST Special Publication 800-73-1 - Interfaces to Personal Identity Verification,
Nirsoft - užite?né utility - freeware - starší ->>
Design: Webdesign