Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Googlem ukradená hesla

15.12.2005
?lánek Ond?eje Bitta na Lup?:

Vyhledáva? Google p?edstavuje nejoblíben?jší prost?edek pro nalezení všeho pot?ebného v nep?ehledné zm?ti webových stránek. Již n?jakou dobu se diskutuje téma souvisejícího Google hackingu, tedy hledání n?kterých citlivých informací. Poj?me prolomit teoretickou barikádu a ukázat si rychlé techniky získání hesel v praxi!
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/googlem-ukradena-hesla/
Autor: JPWeb Service Security - p?íru?ka (MS) - starší ->>
Design: Webdesign