Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšla kniha - Keith Devlin: Problémy pro t?etí tisíciletí

22.11.2005
Abstrakt:
V roce 2000 uspo?ádala nadace Leonarda Claye p?i Harvardov? univerzit? matematický kongres. Její p?edstavitelé vyhlásili sedm nejd?ležit?jších nevy?ešených problém? matematiky a za vy?ešení každého z nich vypsali odm?nu jednoho milionu amerických dolar?. Problémy zasahují do mnoha moderních obor? sou?asné ?isté i aplikované matematiky, od topologie p?es teorii ?ísel, kryptografii a výpo?etní techniku až po letecký design. Keith Devlin, nedostižný popularizátor matematiky, v této knize formou srozumitelnou komukoli vysv?tluje podstatu, p?vod a význam každého ze sedmi problém?. Po p?e?tení této knihy se ?tená? hned m?že pustit do ?ešení n?které z t?chto sedmi hádanek v sázce je p?eci sedm milion? dolar?!

NA uveden adrese si m?žete stáhnout ukázky:

Obsah, Úvod a Kapitola 0 (248k) *
Za?átek 7. kapitoly (169k) *
Zdroj: http://www.dokoran.cz/index.php?p=book.php&id=173Abstrakt:
Autor: JP


<<- novější - Nový draft - Internet X.509 Public Key Infrastructure - Repository Locator Service
Recenze knihy - The .NET Developer s Guide to Windows Security - starší ->>
Design: Webdesign