Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zdrojové kódy pro kolizi MD5 za 45 minut a MD4 za 5 sekund

16.11.2005
A to vše na P4 1.6GHZ, ?ili na stejn? výkonném stroji jako jsem generoval kolize svým neum?lým programem z 5. b?ezna 2005 v pr?m?ru za 8 hodin: Finding MD5 Collisions – a Toy For a Notebook.

Tehdy to byl ovšem pr?lom, protože nikdo jiný než Wangová neznal metodu generování. Tu jsem musel nezávisle objevit, je popsána v práci Finding MD5 Collisions on a Notebook PC Using Multi-message Modifications.

Jak jsem už psal ve v?erejším p?ísp?vku Útok na MD5 urychlen více než stokrát, ?tvrtý tým na sv?t? generuje kolize MD5, kolize mohou být dnes urychleny mnohokrát a další optimalizace ješt? p?ijdou. Nicmén? je to první ve?ejný kód pro generování kolizí! Blahop?eji autor?m!

Mimochodem, auto?i programu mají zajímavé zkušenosti.
Zdroj: http://www.securiteam.com/tools/6O00E1FEKO.html
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - NIST - SP 800-68 - Guidance for Securing Microsoft Windows XP Systems for IT Professionals: A NIST Security Configuration Checklist
Design: Webdesign