Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útok na MD5 urychlen více než stokrát, ?tvrtý tým na sv?t? generuje kolize MD5

15.11.2005
Novinka se týká práce (?tvrtý tým):
Yu Sasaki and Yusuke Naito and Noboru Kunihiro and Kazuo Ohta: Improved Collision Attack on MD5, Cryptology ePrint Archive: Report 2005/400, 7 Nov 2005, http://eprint.iacr.org/2005/400.pdf

V této nejnov?jší práci se zlepšuje kolizní útok MD5 týmu Wangové [1] se složitostí 2^37 a útok Klímy [2] se složitostí 2^33 na útok se složitostí 2^30. Jsou upraveny n?které tzv. posta?ující podmínky útoku a zavedeny nové a uvedeny nové zp?soby mnohonásobné modifikace zpráv Klímy-Wangové.

P?ipome?me výsledek ze srpna (t?etí tým): Jun Yajima and Takeshi Shimoyama: Wang’s sufficient conditions of MD5 are not sufficient, Cryptology ePrint Archive: Report 2005/263, 10 Aug 2005, http://eprint.iacr.org/2005/263.pdf

V práci se zmi?uje zlepšení útoku Wangové [1](první tým) algoritmem Klímy [2] (druhý tým). Auto?i pak ukazují, že n?které tzv. posta?ující podmínky Wangové jsou chybné a n?které chyb?jí. Celkov? tak ukazují to, co n?které týmy ve sv?t? nemohly p?ekonat, a totiž detailní práci na kontrole stovek numerických vztah?, ve kterých se nesmí ud?lat jediná chyba. Pokud ano, jako v p?ípad? Wangové, pravd?podobnostní charakter metody to dokáže napravit (ne vždy, ale v tomto p?ípad? našt?stí ano). Japonský tým Yajima-Shimoyama to dokázal napravit a uvádí podmínky na pravou míru. Krom? toho ukazuje další možnosti mnohonásobné modifikace zpráv, poprvé popsané Klímou [2].

Literatura

[1] X. Wang, H. Yu: How to break MD5 and Other Hash Functions, Advances in EUROCRYPT 2005, LNCS 3494, pp. 19–35, 2005.

[2] Vlastimil Klima, Finding MD5 Collisions on a Notebook PC Using Multi-message Modifications, Cryptology ePrint Archive, 5 April 2005. http://eprint.iacr.org/2005/102.pdf

Na urychlení útoku se také pracuje na MFF UK v jedné diplomové práci.... Jakmile to bude možné, budu vás informovat o výsledcích, které zatím vypadají velmi dob?e.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/400.pdf
Autor: VKMobily - vývoj malware - starší ->>
Design: Webdesign