Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2016
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Školení Základ? kryptografie

01.02.2016
Dne 4.- 5.dubna 2016 se koná školení Základ? kryptografie
Obsah:
 • Restrikce kryptografie ve sv?t?, základní zákony vztahující se ke kryptografii v CZ/SK
 • Kryptografie, základní pojmy
 • Hashe, p?ehled princip?, používaných algoritm?, míra jejich bezpe?nosti
 • Generátory náhodných ?ísel, jejich význam a rozd?lení
 • Porovnání asymetrických a post-quantum asymetrických algoritm?, principy a porovnání rychlostí
 • Porovnání nejznámn?jších symetrických algoritm?, jejich architektura, omezení daná konstrukcí, rozdíl mezi blokovými a proudovými šiframi
 • Mody blokových šifer první generace, mody AE a AEAD - t?etí a ?tvrtá generace, mody pro práci s disky (tweaked a ABL mody)
 • Porovnání rychlostí používaných algoritm?
 • Implementace
  - Hardware: ASIC/FPGA, Intel QuickAssist, CPU instrukce a vliv na rychlost šifrování, porovnání CPU, šifrování disk?
  - Software: SSL vrstva, rozdíl mezi SSL, TLS, STARTTLS, rozdíly mezi verzemi, implementace VPN
 • Ov??ovací rámce, MSCHAPv2, Kerberos a Schnorr?v algoritmus
 • Hardening web server?, poštovních server?, DNS a OpenVPN, základní p?ehled
 • Další aplikace v reálném život?: GSM, WiFi, Bluetooth, NFC a RFID, SIM a EMV, 3D-Secure atd.

Jde o ve?ejné školení ur?ené pro technické pracovníky a zájemce o danou problematiku.
Objednávka školení na e-mailu objednavky@cryptosession.info nebo pomocí registra?ního formulá?e
Za p?ípravný výbor Jan Dušátko.
Zdroj: http://cryptosession.cz/cz/index.php#s1
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - NIST Requests Comments on Computer Security Publication on Randomness
NSA: Commercial NatSec Algorithm Suite and Quantum Computing FAQ - starší ->>
Design: Webdesign