Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-zin Crypto-World 9-10/2013 uvoln?n k volnému stažení!

01.12.2013
E-zin kryptografické sekce J?MF Crypto-World 9-10/2013 si mohou od dnešního dne stáhnout i neregistrovaní ?tená?i.


Obsah:
Crypto-World 9-10/2013
--------------------------
A. Sovietska šifra VIC (J.Kollár) 2 – 16
B. Prolamování hash otisk? (R.Kümmel) 17 – 24
C. Upoutávka na knihu K.Burdy – Aplikovaná kryptografie 25
D. Sout?ž v lušt?ní / Dosud nevylušt?ný dopis ?eského
pob?lohorského emigranta Karla Rabenhaupta ze Suché
z doby t?icetileté války (J.Mírka, P.Vondruška) 26 – 27
E. O ?em jsme psali za posledních 12 m?síc? 28 – 29
F. Záv?re?né informace 29
P?íloha: ukázka z knihy Aplikovaná kryptografie

Stále ješt? probíhá sout?ž v lušt?ní (jako úkol je p?edložen originální šifrový dopis z t?icetileté války !) - detaily viz e-zin nebo stránka Souteže 2013
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - kurz Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI)
P?íb?h, který zaujme p?íznivce kryptologických hádanek - starší ->>
Design: Webdesign